Úvod » Architektúra a pozemné stavby » . TECHNOLÓGIA STAVIEB - HRUBÁ STAVBA


        

. TECHNOLÓGIA STAVIEB - HRUBÁ STAVBA

novinka

skladom

 

Skladom: 2,00 ks
Číslo produktu: 210205
naša cena bez DPH: 72,00 €
naša cena s DPH (10 %):
79,20 €

do košíka:
  ks  
  • Autor : Juríček I.
  • Vydanie : 1.vydanie, rok 2018, ISBN 978-80-89228-58-4
  • Popis : kniha, 302 str., formát 218x305, tvrdá väzba, vo farbe
  • O publikácií :

Publikácia, ktorá viditeľne chýbala na našom knižnom trhu a vychádza po 16 rokoch, predstavuje komplexný pohľad na problematiku technológie výstavby pri hrubej stavbe.

Ide nielen o knihu o hrubej  stavbe, ale aj o hrubú knihu!

Kniha má vyše 300 strán, keďže prehľadne a podrobne ponúka všetky dôležité informácie o nových  a inovovaných stavebných materiáloch, technológiách i mechanizácii, ktoré sa presadzujú vo všetkých stavebných procesoch pri realizácii stavebných diel. Komplexnosťou a podrobnosťou by mala kniha a jej používanie v praxi jednoznačne viesť k zvýšeniu kvality stavieb.

Autor sa v publikácii systematicky, prehľadne a s odbornou erudíciou zaoberá technológiami a mechanizáciou stavebných procesov, a to od prípravy staveniska cez zemné a skalné procesy a cenné odborné poznatky ponúka čitateľovi zvlášť pre betonárske, murovacie a montovacie procesy. Samostatná kapitola je venovaná stavbe lešení a výťahov.

Každý z uvedených procesov je spracovaný komplexne, zahŕňa teoretické poznatky i praktické súvislosti, voľbu optimálnych výrobných spôsobov a postupov, ako aj bezpečnosť pri práci.

Publikácia je určená pre široký okruh záujemcov zo stavebnej praxe a bude iste vítanou pracovnou pomôckou pre projektantov, prípravárov, stavbyvedúcich, stavebný dozor i pre investorov. Užitočné informácie v nej nájdu i študenti stredných a vysokých škôl.OBSAH

1             ÚVOD

 

2             MECHANIZÁCIA STAVEBNÝCH PRÁC

2.1          Vývoj mechanizácie a hodnotenie jej stavu

2.1.1      Mechanizácia, automatizácia, robotizácia

2.1.2      Hodnotenie úrovne mechanizácie

2.2          Základné informácie o konštrukcii stavebných strojov

2.2.1      Hnacie jednotky

2.2.1.1  Spaľovacie motory

2.2.1.2  Elektromotory

2.2.1.3  Tekutinové motory

2.2.2      Prevodové mechanizmy

2.2.2.1  Spojky

2.2.2.2  Prevodové systémy

2.2.2.3  Brzdy

2.2.3      Podvozky

2.2.3.1  Kolesové podvozky

2.2.3.2  Pásové podvozky

2.2.3.3  Koľajové podvozky

2.2.3.4  Kráčajúce podvozky

2.2.4      Pracovné nástroje a zariadenia

2.2.5      Ovládacie a riadiace systémy

2.3          Výkonnosť strojov a strojových zostáv

2.3.1      Výpočet výkonnosti stavebných strojov

2.3.1.1  Výpočet výkonnosti cyklicky pracujúcich strojov

2.3.1.2  Výpočet výkonnosti kontinuálne pracujúcich strojov

2.3.2      Dlhodobá výkonnosť stavebných strojov

2.3.3      Výpočet výkonnosti strojových zostáv

2.3.4      Dlhodobá výkonnosť strojových zostáv

2.4          Návrh strojovej zostavy

2.4.1      Zásady návrhu strojovej zostavy

2.4.2      Návrh strojovej zostavy pomocou teórie hromadnej obsluhy

2.5          Vplyv mechanizácie na životné prostredie

2.5.1      Ochrana ovzdušia

2.5.2      Ochrana vody

2.5.3      Ochrana pôdy a zelene

2.5.4      Ochrana pred hlukom a vibráciami

2.6          Nové trendy vo vývoji mechanizácie

 

3             ODOVZDANIE STAVENISKA APRÍPRAVNÉ PRÁCE

3.1          Odovzdanie staveniska a vytýčenie stavby

3.2          Prípravné práce

3.2.1      Odstraňovanie porastov

3.2.2      Ochrana stromov

3.2.3      Odstraňovanie ornice a manipulácia s kultúrnou vrstvou pôdy

3.2.4      Odstraňovanie stavebných objektov

3.2.4.1  Ručné búranie

3.2.4.2  Búranie pomocou mechanizmov

3.2.4.3  Búranie trhavinami

3.2.4.4  Spôsoby búrania vo vzťahu k nakladaniu s odpadmi

3.2.5      Vyhľadávanie inžinierskych sietí

3.2.5.1  Elektromagnetické detektory

3.2.5.2  Georadar

3.2.6      Podrobné vytýčenie objektov

 

4             ZEMNÉ A SKALNÉ PROCESY

4.1          Vykopávky

4.1.1      Rozdelenie hornín

4.1.2      Klasifikácia a vlastnosti skalných hornín a zemín

4.1.3      Stroje na vykopávky

4.1.3.1  Dozéry

4.1.3.2  Rýpadlá

4.1.3.3  Nakladače

4.1.3.4  Skrejpre

4.1.3.5  Grejdre

4.1.3.6  Voľba strojov na vykopávky

4.1.4      Ochrana stien výkopov

4.1.4.1  Zosvahovanie výkopov

4.1.4.2  Vystužovanie stien výkopov

4.1.5      Doprava výkopku

4.1.5.1  Výpočet výkonnosti a potrebného množstva dopravných prostriedkov

4.1.5.2  Príklad návrhu strojovej zostavy pomocou teórie hromadnej obsluhy

4.1.6      Vykopávky v skalných horninách

4.1.6.1  Rozpojovanie hornín rozrušovacími kladivami

4.1.6.2  Rozrývanie hornín

4.1.6.3  Rozpojovanie hornín trhavinami

4.1.6.4  Rozpojovanie skalných hornín zvláštnymi technológiami

4.2          Nasypávky

4.2.1      Násypy

4.2.1.1  Úprava podložia násypov

4.2.1.2  Požiadavky na zeminy do násypov

4.2.1.3  Stabilizácia zemín

4.2.1.4  Ukladanie sypaniny

4.2.1.5  Zhutňovanie násypov

4.2.1.6  Stroje na zhutňovanie zemín

4.2.1.7  Kontrola zhutňovania a zhutnenia zemín

4.3          Odvodňovanie počas zemných prác

4.4          Dokončovacie práce pri zemných procesoch

4.5          Zemné práce v zime

4.6          Bezpečnosť pri zemných prácach

 

5             BETONÁRSKE PROCESY

5.1          Komplexný proces výroby betónovej konštrukcie

5.2          Odebňovacie a oddebňovacie práce

5.2.1      Debnenia a ich hlavné konštrukčné časti

5.2.1.1  Forma

5.2.1.2  Oporný a podperný systém

5.2.1.3  Spájacie prvky

5.2.2      Druhy debnení

5.2.3      Debnenia na jednorazové použitie

5.2.4      Debnenia na viacnásobné použitie

5.2.4.1  Systémové debnenia

5.2.4.2  Špeciálne debnenia

5.2.5      Návrh debnenia

5.2.5.1  Voľba druhu debnenia

5.2.5.2  Projekt debnenia

5.2.6      Zaťaženie debnenia

5.2.6.1  Zvislý tlak čerstvého betónu na debnenie

5.2.6.2  Vodorovný tlak čerstvého betónu na debnenie

5.2.7      Odebňovanie

5.2.8      Oddebňovanie

5.3          Vystužovacie práce

5.3.1      Druhy betonárskej výstuže

5.3.2      Výrobne a výroba prvkov výstuže

5.3.3      Vystužovanie betónovej konštrukcie betonárskou oceľou

5.3.3.1  Prestup výstuže cez pracovnú škáru

5.3.4      Vystužovanie vláknami

5.3.5      Vystužovanie predpätého betónu

5.4          Zložky čerstvého betónu a ich vlastnosti

5.4.1      Cement

5.4.2      Kamenivo

5.4.2.1  Úprava kameniva

5.4.3      Voda

5.4.4      Prísady a prímesi

5.4.4.1  Prísady do betónu

5.4.4.2  Prímesi do betónu

5.5          Návrh zloženia čerstvého betónu

5.5.1      Určenie požiadaviek na čerstvý betón a zatvrdnutý betón

5.5.2      Výber vhodných zložiek

5.5.3      Určenie zloženia čerstvého betónu

5.5.3.1  Návrh zloženia čerstvého betónu podľa Bolomeya

5.5.3.2  Návrh zloženia čerstvého betónu podľa Kenedyho

5.5.3.3  Návrh zloženia čerstvého betónu s prevzdušnením

5.6          Výroba čerstvého betónu

5.6.1      Betonárne

5.6.1.1  Skladovacie zariadenia

5.6.1.2  Dávkovacie a vážiace zariadenia

5.6.1.3  Miešačky

5.6.1.4  Riadiace pracovisko

5.6.1.5  Tepelné hospodárstvo

5.6.1.6  Recyklačné zariadenie

5.6.2      Technológia miešania čerstvého betónu

5.6.3      Kontrola kvality čerstvého betónu

5.7          Doprava čerstvého betónu

5.7.1      Primárna doprava čerstvého betónu

5.7.2      Sekundárna doprava čerstvého betónu

5.7.2.1  Doprava fúrikmi a japonkami

5.7.2.2  Doprava sklzmi, vibračnými žľabmi alebo rúrami

5.7.2.3  Doprava žeriavom v nádobách

5.7.2.4  Doprava potrubím pomocou čerpadiel

5.7.2.5  Doprava pásovými dopravníkmi

5.7.2.6  Doprava motorovými prepravníkmi

5.8          Spracovanie čerstvého betónu

5.8.1      Ukladanie čerstvého betónu

5.8.2      Zhutňovanie čerstvého betónu

5.8.2.1  Hutnosť betónu

5.8.2.2  Spôsoby zhutňovania betónu

5.8.3      Úprava povrchu čerstvého betónu

5.8.4      Ošetrovanie a ochrana čerstvého betónu

5.9          Tuhnutie a tvrdnutie čerstvého betónu

5.9.1      Kinetika hydratačného procesu a vývin pevnosti

5.9.2      Ohrev čerstvého betónu

5.9.3      Urýchľovanie tvrdnutia betónu

5.9.3.1  Urýchľovanie tvrdnutia priamymi metódami

5.9.3.2  Urýchľovanie tvrdnutia nepriamymi metódami

5.10       Kontrola zhotovovania betónovej konštrukcie

5.11       Osobitné spôsoby výroby betónových konštrukcií

5.11.1    Výroba striekaného betónu

5.11.2    Výroba pohľadového betónu

5.11.2.1                Pohľadový betón s hladkým povrchom a povrchom tvarovaným odtlačkom formy

5.11.2.2                Pohľadový betón s opracovaným povrchom

5.11.2.3                Výroba farebných pohľadových betónov

5.11.3    Betonáž pod vodou

5.12       Nové betonárske technológie

5.12.1    Vysokohodnotné betóny

5.12.2    Samozhutniteľné betóny

5.13       Bezpečnosť pri betonárskych prácach

 

6             MUROVACIE PROCESY

6.1          Komplexný proces výroby murovanej konštrukcie

6.2          Druhy muriva a stien

6.3          Murovacie materiály

6.3.1      Všeobecné požiadavky na murovacie materiály

6.3.2      Murovacie prvky

6.3.3      Malty na murovanie a výplňové betóny

6.3.4      Doplnkové prvky a výstuž

6.3.5      Skladovanie murovacích materiálov

6.3.6      Výroba malty

6.4          Murovanie

6.4.1      Pracovisko pre murovanie

6.4.2      Vymeranie polohy muriva a založenie muriva

6.4.3      Vlastné murovanie

6.4.3.1  Murovanie jednovrstvových stien na obyčajnú maltu

6.4.3.2  Murovanie na tenké škáry

6.4.3.3  Murovanie nasucho

6.4.3.4  Murovanie dvojvrstvových stien

6.4.3.5  Murovanie priečok

6.4.3.6  Murovanie z lomového kameňa

6.5          Ochrana a ošetrovanie muriva

6.6          Bezpečnosť pri murárskych prácach

 

7             MONTÁŽNE PROCESY

7.1          Montáž železobetónových konštrukcií

7.1.1      Výroba prefabrikátov

7.1.2      Preberanie prefabrikátov

7.1.3      Doprava prefabrikátov na stavenisko

7.1.3.1  Železničná doprava

7.1.3.2  Cestná doprava

7.1.3.3  Väzba dopravy na montáž

7.1.3.4  Výkonnosť prostriedkov mimostaveniskovej dopravy

7.1.4      Zdvíhacie prostriedky a stavenisková doprava prefabrikátov

7.1.4.1  Doprava žeriavmi

7.1.4.2  Výkonnosť žeriavov

7.1.5      Skladovanie prefabrikátov

7.1.6      Stavenisková pripravenosť a pripravenosť pracoviska

7.1.7      Postup montáže železobetónových konštrukcií

7.1.7.1  Vytýčenie konštrukcie

7.1.7.2  Príprava prefabrikátov na montáž

7.1.7.3  Úprava ložných plôch

7.1.7.4  Viazanie prefabrikátov

7.1.7.5  Zdvíhanie a osadzovanie prefabrikátov

7.1.7.6  Predbežné zabezpečenie stability a rektifikácia prefabrikátov

7.1.7.7  Spájanie prefabrikátov

7.1.7.8  Príklad postupu montáže železobetónovej konštrukcie haly

7.1.8      Montáž v zimnom období

7.1.9      Odovzdanie a prevzatie zmontovanej konštrukcie

7.2          Montáž kovových konštrukcií

7.2.1      Výroba dielcov na kovové konštrukcie

7.2.2      Doprava a skladovanie dielcov

7.2.3      Postup montáže kovových konštrukcií

7.3          Montáž drevených konštrukcií

7.3.1      Výroba dielcov na drevené konštrukcie

7.3.2      Doprava a skladovanie dielcov

7.3.3      Postup montáže drevených konštrukcií

7.4          Špeciálne spôsoby montáže

7.4.1      Priestorová prefabrikácia

7.4.2      Zdvíhané stropy

7.4.3      Zdvíhané podlažia

7.5          Bezpečnosť práce pri montážnych procesoch

 

8             STAVBA LEŠENÍ A VÝŤAHOV

8.1          Lešenia

8.1.1      Druhy lešení

8.1.2      Pracovné lešenia

8.1.2.1  Požiadavky na prvky pracovného lešenia

8.1.2.2  Rúrkové pracovné lešenia

8.1.2.3  Pracovné lešenia z plošných dielcov

8.1.2.4  Priestorové pracovné lešenia

8.1.3      Konštrukcie na ochranu proti pádu z výšky

8.1.3.1  Bočné ochranné a záchytné systémy

8.1.3.2  Záchytné siete

8.1.3.3  Konštrukcie chrániace osoby pred pádom predmetu z výšky

8.1.4      Podperné lešenia a podperné veže

8.2          Výťahy

8.3          Bezpečnosť práce pri stavbe lešení a výťahov

 

LITERATÚRA