Úvod » Požiarna bezpečnosť stavieb » . POŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVIEB NIELEN PRE ELEKTROTECHNIKOV


        

. POŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVIEB NIELEN PRE ELEKTROTECHNIKOV

"NOVINKA 2016"

skladom

 

Skladom: 0,00 ks
Číslo produktu: 210302
naša cena bez DPH: 9,00 €
naša cena s DPH (10 %):
9,90 €
  • Autor : Gilian F., Dekánek J.
  • Vydanie : 2. doplnené a upravené vydanie, rok 2016, ISBN 978-80-972318-1-1
  • Popis : kniha, 120 str., formát A5, mäkká väzba, vo farbe

KNIHA VYPREDANÁ !

  • O publikácií :

Toto druhé vydanie publikácie je zamerané na zlepšenie orientácie v problematike protipožiarnej bezpečnosti elektrických inštalácií pre všetkých, ktorí sa zúčastňujú procesu prípravy, realizácie kontroly stavieb pri výstavbe aj pri užívaní stavieb t.j. pre projektantov, špecialistov požiarnej ochrany, stavbyvedúcich, stavebných dozorov, zhotoviteľov, štátny požiarny dozor, technickú inšpekciu a revíznych aj protipožiarnych technikov.

Oproti prvému vydaniu v 2012 bola publikácia doplnená a aktualizovaná v takom rozsahu, ktorý len potvrdzuje dynamiku vývoja v oblasti protipožiarnej bezpečnosti elektrických inštalácií. Je to dôkaz, že slovenskí odborníci patria v tejto oblasti k lídrom nielen doma, ale aj v zahraničí.

OBSAH

1   Úvod

1.1 História požiadaviek

1.2 Čo je požiarna bezpečnosť stavby

1.3 Právny rámec

2   Všeobecné požiadavky PBS

2.1 Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi

2.2 Obsah vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z.

2.3 Základné termíny PBS

2.4 Požiadavky na dodávku elektrickej energie

3   Požiarne bezpečné zdroje elektrickej energie

3.1 Hlavný zdroj

3.2 Záložný zdroj

3.3 Vypínanie dodávky elektrickej energie

4   Požiarne bezpečné káblové rozvody

4.1 Všeobecne

4.2 Káblové rozvody pre zariadenia v prevádzke počas požiaru

4.3 Požiadavky na priestory káblového rozvodu podľa STN 920204

5  Požiarne bezpečné elektrické rozvádzače

5.1 Elektrické nízkonapäťové rozvádzače bez protipožiarnych vlastností

5.2 Elektrické nízkonapäťové rozvádzače podľa STN 920206

6  Požiarne skúšky a klasifikácia

6.1 Káble a vodiče

6.2 Trasy káblov a P klasifikácia káblov

6.3 Elektrické nízkonapäťové rozvádzače

7  Projektovanie

7.1 Požiadavky na TDEE v projekte

7.2 Vplyv požiaru na úbytky napätia elektrických káblových vedení

8  Osvedčenie požiarnych konštrukcií

8.1 Všeobecne

8.2 Cieľ osvedčovania

8.3 Obsah a spôsob osvedčovania

8.4. Osvedčenie požiarnych konštrukcií na elektrické zariadenia

8.5 Číselník požiarnych konštrukcií

8.6 Označovanie trás káblov

8.7 Označovanie nízkonapäťových rozvádzačov

9  Požiadavky PBS v ďalších právnych a technických predpisoch

9.1 Všeobecne

9.2 Požiadavky vyhlášky č. 350/2010 Z.z. o stavebnom a technickom poriadku dráh

9.3 Požiadavky TP 13/2015 Protipožiarna bezpečnosť cestných tunelov

10  Vzorové príklady realizácie požiarnych konštrukcií

11 Návrhy noriem v CEN-CENELEC a predpisov v EÚ

12 Budúcnosť požiadaviek STN 920203

Doslov

Literatúra