NOVINKY

arr3Doprava zadarmoZ dôvodu narastajúcej ceny poštovného sme museli od 28.04.2020 upraviť poštovné zadarmo pri...

TOVAR V AKCII

naša cena 13,80 €
skladom
naša cena 4,40 €
skladom

KONTAKTY

PBS projekt, s.r.o.
M.R. Štefánika 28
01001 Žilina, Slovakia
tel: +421 903 718 441
obchod(a)pbsprojekt.sk

PRI OBJEDNÁVKE TOVARU

V SLOVENSKEJ REPUBLIKE V SUME

NAD 70,- EURO BEZ DPH

POŠTOVNÉ NEPLATÍTE !!!
Ako nakupovať » Ochrana osobných údajov
Ochrana súkromia a osobných údajov na e-shope : PBS-KNIHY.SK
  Chránime Vaše súkromie a osobné údaje.
  Robíme všetko preto, aby bolo Vaše súkromie a osobné údaje u nás chránené. V nasledujúcom texte nájdete všetky potrebné informácie o tom, ako chránime Vaše súkromie: aké osobné údaje získavame, spracovávame  a ako ich používame a chránime, s kých ich zdieľame, ako môžete ich spracúvanie kontolovať a aké práva máte v súvislosti so spracovaním osobných údajov máte.
 1. Spoločnosť PBS projekt, s.r.o., so sídlom M.R. Štefánika 893/28, 01001 Žilina, Slovenská republika, IČO 45491003, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel Sro, vložka 53643/L ako "predávajúci" na stránke e-shopu PBS-KNIHY.SK ako "prevádzkovateľ" zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktorým sa do slovenskej legislatívy SR implementuje  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (tiež zname ako GDPR), spracováva nasledujúce osobné údaje:
  • meno a priezvisko, príp. titul

  • e-mailovú adresu

  • telefónne číslo

  • presná adresu pre fakturáciu, príp. ďalšia adresa pre doručenie zásielky

  a samotný predmet objednávky tovaru a služieb, zvolený spôsob dopravy a spôsob úhrady.

Spracovať Vaše osobné údaje môžeme na základe súhlasu Vás ako dotknutej osoby ak ste dovŕšili 16 rokov veku. Ak máte menej ako 16 rokov, musíme od Vás požadovať pre zákonné spracovávanie osobných údajov súhlas Vášho zákonného zástupcu, ktorý ste povíinný nám poskytnúť zaslaním na email : mydata@pbsprojekt.sk. V opačnom prípade Vám nemôžeme poskytnúť služby nášho e-shopu.

V prípade, že u nás nakupujete ako firma, organizácia alebo živnostník, požadujeme aby ste naviac uviedli údaje : obchodný názov a sídlo, IČO, DIČ a IČ DPH,  ako údaje dôležité pre vystavenie daňových dokladov a ich správne zaúčtovanie v zmysle daňových predpisov platných v SR, príp. EÚ, pričom sa tieto údaje nepovažujú za osobné údaje.

 

2. Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi Vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy.

Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe § 13 odst.1 písm. b) a f) zákona č.18/2018 Z.z. - spracovanie je nevyhnutné pre splnenie zmluvy a pre účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa.

 

3. Spracovanie osobných údajov je vykonávané spoločnosťou  PBS projekt, s.r.o., so sídlom M.R. Štefánika 893/28, 01001 Žilina, Slovenská republika, IČO 45491003, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel Sro, vložka 53643/L teda prevádzkovateľom informačného systému pre spracovanie osobných údajov.Oprávnenými osobami na získavanie a spracúvanie osobných údajov sú naši interní zamestnanci.

Osobné údaje pre nás prevádzkovateľa informačného systému eshopu spracúvajú tiež naši zmluvní partneri "sprostredkovatelia":

a.) poskytovateľ služby Eshop-rychlo.sk, prevádzkovanej spoločnosťou Golemos s.r.o. so síslom Zátkovo nábřeží 448/73, 37001, České Budějovice, Česká republika

b.) poštový prepravca v SR : Slovenská pošta a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99, Banská Bystrica, Slovenská republika

c.) poštový prepravca v ČR : Česká pošta, s.p., so sídlom Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 Česká republika

d.) spracovateľ učtovnej a daňovej agendy: KBK fire, spol. s r.o., Martina Rázusa 9, 010 01 Žilina, Slovenská republika

Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

 

4. Prevádzkovateľ nemá určenú tzv. "zodpovednú osobu"  v súlade s platnými predpismi pre spracúvanie osobných údajov. Prevádzkovateľa je možné kontaktovať na emailovej adrese : mydata@pbsprojekt.sk.

 

5. Prevádzkovateľ ako správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky PBS-KNIHY.SK použína na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité na účely:

- merania návštevnosti webových stránoka vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania sa naávštevníkov na webových stránkach,

- základnej funkčnosti webových stránok.

Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho § 13 ods. 1 písm. f) zákona č.18/2018 Z.z.

Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu - tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavenia prehliadača alebo je možné vzniesť proti takémuto zber údajov na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa námietku na e-mail : mydata@pbsprojekt.sk. Vaša námietka bude vyhodnotená bezodkladne. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.

Ak podá návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.

Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.

Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:

- Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

 

6. Prosíme vezmite na vedomie, že podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov máte právo :

 • zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení (ak ste nám na ich zasielanie dali vopred výslovný súhlas)
 • vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu
 • požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie spracovania
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu
 • na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy
 • požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov
 • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením
 • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

 

Ochrana osobných údajov pri nákupe na e-shope PBS-KNIHY.SK je zabezpečovaná v zmysle platných právnych predpisov SR v zmysle ustanovení uvedených v zmluvných a obchodných podmienkach.

Pridelené identifikačné číslo informačného systému :  201502497

 

 

Orgán dozoru :

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27