Úvod » SPBI SPEKTRUM VŠB Ostrava » 038. ZÁKLADY POŽÁRNÍHO INŽENÝRSTVÍ


        

038. ZÁKLADY POŽÁRNÍHO INŽENÝRSTVÍ

ZÁKLADY POŽIARNEHO INŽINIERSTVA

skladom

 

Skladom: 5,00 ks
Číslo produktu: 110038
naša cena bez DPH: 6,73 €
naša cena s DPH (10 %):
7,40 €

do košíka:
  ks  
  • Autor : Šenovský M. a kol.
  • Vydanie : 1. vydanie, rok 2004, ISBN 80-86634-50-7
  • Jazyk : český
  • Popis : kniha, 178 str., formát A5, brožovaná väzba

 

  • O publikácií :

Publikace je zaměřena na vybrané oblasti požární ochrany. Jedná se zejména o hoření pevných a kapalných látek, dále pak o problematiku stavebních materiálů a jejich požárně technických vlastností, o požární ochranu stavebních konstrukcí. Pozornost je také věnována základům teorie proudění plynů a požárnímu větrání. Nedílnou součástí textu jsou základy požární taktiky, které tvoří poslední část publikace. Kolektiv autorů v jednotlivých kapitolách vysvětluje základní principy hoření, požární odolnosti stavebních materiálů a konstrukcí, přes požární větrání až po přerušení hoření represivní jednotkou – požární taktiku. Jednotlivé kapitoly tvoří samostatné celky, které na sebe vzájemně nenavazují. Každá kapitola je doplněna seznamem literatury, která se danou problematikou zabývá.

  • O autoroch :

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
vystudoval CHTF SVŠT v Bratislavě. V letech 1976 – 1997 pracoval na Požárně technickém a expertním ústavu MV SR. V roce 1998 byl jmenován profesorem na VŠB – TU Ostrava v oboru požární ochrana a bezpečnost průmyslu. V současné době působí na Materiálovotechnologické fakultě STU Bratislava, kde je ředitelem Ústavu bezpečnostního a environmentálního inženýrství. Přednáší odborné předměty Bezpečné nakládání s nebezpečnými látkami, Zjišťování příčin požárů, Bezpečnostní informatika a Požární inženýrství.

 


prof. Ing. Pavel Prokop, CSc.
Absolvent Hornicko-geologické fakulty VŠB v Ostravě. Do roku 1976 pracoval v provozně technických funkcích na Dole Heřmanice, poté nastoupil na katedru Větrání a techniky bezpečnosti dolů. Nyní je vedoucím Institutu bezpečnostního inženýrství HGF VŠB - TU Ostrava. Je autorem a spoluautorem cca 210 vědeckých a odborných publikací z oblasti aerologie, aerodynamiky, větrání, klimatizace, bezpečnostních rizik, záchranářství, bezpečnostních a právních otázek, řešení větrních sítí, problematiky plynodajnosti a jejího prognózování, důlní degazace, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších.

 


doc. Dr. Ing. Michail Šenovský
Vystudoval katedru Techniky požární ochrany a bezpečnosti průmyslu VŠB – TU Ostrava. V letech 1971 – 1991 pracoval na požárním útvaru v Ostravě. V roce 1991 nastoupil na místo odborného asistenta katedry TPO a BP (HGF) VŠB – TU Ostrava. Od roku 2002 pracuje jako docent na Fakultě bezpečnostního inženýrství. Hlavním oborem jeho zájmu je krizové řízení a plánování, organizace a řízení požární ochrany a požární bezpečnost jaderných elektráren. Je autorem mnoha odborných článků a autorem nebo spoluautorem odborných knih a skript.

 


Ing. Petr Bebčák, Ph.D.
Vystudoval Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu v Ostravě katedru Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu, kde absolvoval v roce 1981. Po ukončení studia nastoupil na OS Sb. PO ve Frýdku-Místku, kde pracoval na úseku ZPP. Od roku 1985 působil na Krajské správě Sb. PO v Ostravě na úseku stavební prevence. Od roku 1992 pracuje jako odborný asistent na Hornicko-geologické fakultě, Institutu bezpečnostního inženýrství, od roku 2002 na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB – TU Ostrava. Přednáší předmět Požární bezpečnost staveb. Od roku 1986 intenzivně pracuje v technické normalizační komisi Českého normalizačního institutu v Praze. S ohledem na dlouhodobou činnost v oblasti požární ochrany a nejenom ve státní správě, ale i v pedagogické činnosti se jmenovaný stal uznávaným odborníkem v oblasti požární ochrany.


Ing. Isabela Bradáčová, CSc.
Vystudovala stavební fakultu VUT v Brně. Po jejím absolvování pracovala v Pozemních stavbách Ostrava a Energoprojektu Ostrava. Od r. 1975 nastoupila na místo odborného asistenta katedry TPO a BP (HGF) VŠB – TU Ostrava, kde s přestávkou v letech 1993-1997 (FAST VUT Brno) působí dodnes. V roce 2005 byla pověřena vedením katedry PO a OOB, kde zajišťuje výuku předmětů Stavební konstrukce, Požární bezpečnost staveb, Základy požární bezpečnosti aj. Je členkou normalizační komise pro požární bezpečnost staveb a subkomise pro požárně technické vlastnosti stavebních hmot a konstrukcí. Je členkou zkušební komise pro obor požární bezpečnost staveb při ČKAIT. Je autorkou řady vysokoškolských skript, odborných článků a referátů.


doc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc.
Je absolventkou Stavební fakulty VUT v Brně. Původně pracovala na Městské inspekci požární ochrany v Ostravě jako samostatný odborný inspektor. Následně působila a dosud působí jako pedagog na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava ve studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost. Od r. 2002 pracuje jako docent na Fakultě bezpečnostního inženýrství. Její odborné působení je orientováno zejména do problematiky stavebních materiálů a konstrukcí v návaznosti na požární bezpečnost staveb. V této oblasti přednáší, publikuje a podílí se na řešení grantových úloh a odborných projektů.


doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák
Vystudoval VŠB - Technickou univerzitu Ostrava, katedru Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu. Po ukončení studia v roce 1979 pracoval jako specialista požární ochrany v rafinérii Ostramo v Ostravě. V roce 1984 nastoupil jako odborný asistent na katedru TPO a BP VŠB – TU Ostrava, od roku 2002 pracuje jako docent na Fakultě bezpečnostního inženýrství. Nyní se podílí na řešení výzkumných úkolů, odborných úkolů praxe, které jsou zaměřené na hodnocení požárního rizika velkých podniků, na jejich zabezpečení před požáry a dalšími mimořádnými událostmi. V současné době zajišťuje výuku v předmětech Dynamika požáru a Požární taktika.

NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

Nebol zatiaľ pridaný žiadny názor. Pridajte svoj názor alebo dotaz ako prvý.